ÜRÜNLER/ERİTME OCAĞI

Parçalar
Orta Frekanslı İndüksiyon Eritme Ocağı Teknik olarak 3 temel kısımdan oluşmaktadır.

1- Parelel Rezonans Akım Ara Devreli Anahtarlama Katı. 
2- Rezonans Kondansatörü. 
3- Eritme Potası ve İndüksiyon Bobini.